rumunia

Braşov, Rumunia / Romania 2008

babcia spotkana w jednej z uliczek. tak bardzo chciałam z nią porozmawiać! niestety bez znajomości języka, skończyło się na powiedzeniu skąd jesteśmy i szerokich uśmiechach :) dobre i to. bardzo miłe wspomnienie.

grannie met in one of the streets. I wanted to talk to her so much! unfortunately without knowing the language we finished with saying where we were from and big smiles :) well, better than nothing. very nice memory.