rumunia

Marsaxlokk, Malta 2015

widząc mój aparat, jeden z nich zagadał mnie, że chce zdjęcie. zawołał kumpla i oto są - mafia z Marsaxlokk - tak kazali się nazywać ;)

looking at my camera, one of them told me he wanted a photo. he called his friend and here they are - the mafia from Marsaxlokk - that's how they wanted to call them ;)